Kus saab õppida teenuste disaini?

Sisuliselt on teenusedisaini õppimiseks 6 võimalust: TÜ-s “Teenuste disaini ja juhtimise” (TDJ) magistriõppekaval (20 tasuta õppekohta) Eksternõppes (läbides TDJ kava aineid omas tempos, makstes ainepunktipõhiselt ise oma õpingute eest – saab läbida ka üksikuid õppeaineid) – loe eksternõppest siit. TÜ ingliskeelsel “Heaolu- ja spaateenuste juhtimise” magistrikaval Välisülikoolides – asukohaga peamiselt Põhja- ja Kesk-Euroopas. Lühikoolitustel – jälgides näiteks Teenudsedisain.ee ja Disainikeskus.ee lehel infot toimuvate avalike täiendkoolituste kohta. Kiireim viis olla kursis on hakata sõbraks Facebookis: Teenusedisain. Read more…

Mis on teenusedisain?

Disaini alaliike on mitmeid, olgu siinkohal nimetatud vaid mõned: toote-, graafiline-, moe-, tekstiili-, keskkonna- jmt. disain. Mõne käsitluse järgi on disaini liike sadu või isegi tuhandeid, teiste seas tuuakse välja teenuste disain. Tegemist on disainiperekonna ühe noorema liikmega, mis eraldiseisva distsipliinina on tunnustatud alates 1990ndatest. Suurema tähelepanu pööramine teenustele, sest 60-70% riikide SKP-st tuleb teenustest, viis esmalt teenuste turunduse esilekerkimiseni 1970ndatel ja seejärel tekkis 3 valdkonna – teenuste juhtimine (service management), tootedisain (product design), kasutajaliidese- ja Read more…